Lean bouwen

Lean bouwen

Automerk Toyota begon ermee en inmiddels is de filosofie ook vertaald naar de bouw. Het doel van een Lean-werkwijze is meer resultaat voor de klant, minder faalkosten en meer werkplezier. Hoe? Voornamelijk door handelingen in het bouwproces die niet direct iets opleveren voor de klant terug te brengen tot een minimum. Slimmer en effectiever werken dus, ofwel Lean-thinking.

Hoofdgedachte van deze werkwijze is dat de regulier aanwezige lucht uit de planning wordt gehaald. Men is dus niet meer op elkaar aan het wachten. De bouwtijd wordt hierdoor aanzienlijk verkort en daarmee gaan ook de kosten omlaag. Bovendien leidt de Lean-filosofie tot een verlaging van de faalkosten doordat er beter met elkaar wordt overlegd. 

De planning die vooraf is gemaakt, is niet vrijblijvend. Een goede afstemming is dan ook ontzettend belangrijk. Dit gebeurt niet wekelijks maar dagelijks. Elk van de partners geeft aan wat de status van de planning is: wat is er al gedaan en wat gaat er die dag gebeuren? De partners maken afspraken met elkaar en komen deze na. 

Lean-bouwen doen we per project, maar voor Van der Sluis Technische Bedrijven is het meer dan een project. Het is een manier van werken.

Meer Specialisatie