Keuringsbedrijf

Keuringsbedrijf

Als erkend Keuringsbedrijf heeft Van der Sluis Agri keurmeesters in huis, die niet alleen landbouwwerktuigen en maaimachines kunnen keuren, maar ook alle andere denkbare werktuigen en gereedschappen. Van ladders tot boor- en zaagmachines en van aanhangwagens tot verreikers. De Arbowet schrijft voor dat alle werktuigen die professioneel worden gebruikt, jaarlijks gekeurd dienen te worden. Machines periodiek laten keuren door een deskundige is verplicht volgens de Arbowet uit 1998, art 7.4a lid 3. Deze verplichting geldt ook voor u, als eigenaar van machines en werktuigen. 

Het is niet alleen de wet die eist dat groenaannemers, loonwerkers en boeren veilig werken, ook opdrachtgevers en verzekeraars vragen steeds vaker dat u alles op het gebied van veiligheid voor elkaar heeft. De verantwoordelijkheid van de machine-eigenaar voor zijn machine is groot. Als er iets gebeurt, bijvoorbeeld een ongeluk, dan moet ú bewijzen dat u al het mogelijke heeft gedaan om ongevallen te voorkomen. Laat daarom uw materieel keuren! De deskundigheid van ons Keuringsbedrijf verzekert u van een onafhankelijke, deskundige keuring. 

Bij elk keuringsbedrijf worden machines periodiek gekeurd volgens de veiligheidseisen uit de Richtlijn Arbeidsmiddelen, NEN 3140 en het Voertuig Reglement. De keuringen worden verricht door deskundige keurmeesters. De goedgekeurde machines zijn herkenbaar aan de keur sticker; een waarborg voor veiligheid. 

VA-keur: het nieuwe keurmerk

De twee gerenommeerde merken van veiligheidskeuringen op arbeidsmiddelen en machines, COM-Keur en VEBIT Keur, zijn in 2016 samen verder gegaan onder de naam VA-Keur. De ‘Veiligheid Arbeidsmiddelen Keur’ geldt voor een brede scope van arbeidsmiddelen en machines. Van klein handgereedschap tot aan grote machines en werktuigen. VA-keur heeft een landelijk dekkend netwerk van ruim 240 gecertificeerde keurbedrijven en ruim 1.200 gekwalificeerde keurmeesters.

De keurmeesters van Van der Sluis Agri horen daar ook bij. Zij dragen bij aan de borging van de veiligheid van arbeidsmiddelen en machines in land- en tuinbouw, groenbeheer, infrastructuur en interne bedrijfslogistiek. Met VCA-certificering vooraf en een steekproefcontrole achteraf, biedt VA-Keur een zeer complete en onafhankelijke keuring. Met een kwalitatief hoogstaande en betrouwbare veiligheidskeuring nemen wij u een zorg uit handen.

Bekijk de website van VA-Keur

Meer Agri