Kwaliteit

Kwaliteit

Van der Sluis Technische Bedrijven heeft de afgelopen decennia een goede reputatie opgebouwd als het gaat om deskundigheid, ervaring en kwaliteit. Deze reputatie is te danken aan de bijzondere manier van werken: adviessturen (dus prijs gegarandeerd) en de integrale aanpak zijn de basis voor alle bedrijfsprocessen. Op deze manier garanderen wij hoge kwaliteit bij de toepassing van innovatieve en duurzame oplossingen.

Om die kwaliteit niet alleen voelbaar, maar ook meetbaar te maken, zijn de Van der Sluis Technische Bedrijven gecertificeerd volgens verschillende normen. De belangrijkste daarvan zijn de VCA (Veiligheid Checklist Aannemers), CO-vrij, de ISO-normering 9001 en de certificatieregeling BRL 6000. Door aan deze normen te (blijven) voldoen, is het mogelijk om de kwaliteit en de aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu op een hoog niveau te brengen en te houden.

Richtlijnen

De werkmaatschappijen Van der Sluis Woningbouw, Van der Sluis Renovatie, Van der Sluis Beheer & Onderhoud, Van der Sluis Utiliteit en Versan werken volgens de ISO 9001 normering. Deze norm wordt vertaald in een kwaliteitssysteem dat een voortdurende verbetering van de werkzaamheden en een verhoging van de klanttevredenheid tot doel heeft. Het betreft hier alle processen, van het eerste ontwerp tot de nazorg van de geleverde producten en/of diensten.

Veiligheidsvoorschriften

Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers, derden en inleners. Dat is iets waar Van der Sluis Technische Bedrijven grote waarde aan hecht. De Van der Sluis Technische Bedrijven voldoen dan ook aan alle wettelijke gestelde eisen en streven naar optimale werkomstandigheden. De algemene voorschriften voor veiligheid worden nauwgezet gevolgd en de in de organisatie voorkomende risico’s worden regelmatig geïnventariseerd en geëvalueerd.
Van der Sluis Technische bedrijven heeft ervoor gekozen om de bedrijven te certificeren volgens de VCA. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Deze richtlijn is opgesteld om bedrijven met een verhoogd ongevallenrisico te ondersteunen om de kans op ongevallen te verkleinen. 

Ook het milieu heeft voortdurend de aandacht van Van der Sluis Technische Bedrijven. Sterker nog: dit wordt beschouwd als een onderdeel van het normale bedrijfsbeleid. Bij alle werkzaamheden zal er dus altijd naar worden gestreefd om milieuschade te voorkomen. De uitgangspunten van het milieuzorgsysteem en veiligheidssysteem zijn vastgelegd in het VDS handboek.

Duurzaamheid

Een woning of een utiliteitsgebouw staat er natuurlijk niet voor even. Dat het gebouw en dus ook de technische installaties lange tijd mee moeten gaan, spreekt natuurlijk voor zich. Maar voor Van der Sluis Technische Bedrijven gaat duurzaamheid verder dan dat. Duurzaam bouwen betekent ook dat wij bij het ontwikkelen, installeren en onderhouden van de installaties het milieu zoveel mogelijk willen ontlasten. We werken voor de gebruikers van nu én voor toekomstige generaties.

Daarnaast zijn wij partner van Duurzaam Gebouwd, het kennisplatform dat de professional informeert en inspireert door onafhankelijk nieuws, experts, projectbeschrijvingen, innovatieve producten en inspirerende evenementen.

Service

De werkmaatschappijen van Van der Sluis Technische Bedrijven voeren het onderhoud en de service in eigen beheer uit. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de medewerkers in het geval van een storing snel ter plaatse kunnen zijn en adequaat zullen reageren om het probleem te verhelpen. 24 uur per dag/7 dagen per week. Dat deze aanpak werkt, blijkt uit de klanttevredenheidsonderzoeken die regelmatig worden uitgevoerd.

Meer Over ons