Richtlijnen

Richtlijnen

De werkmaatschappijen Van der Sluis Woningbouw, Van der Sluis Renovatie, Van der Sluis Beheer & Onderhoud, Van der Sluis Utiliteit en Versan werken volgens de ISO 9001 normering. Deze norm wordt vertaald in een kwaliteitssysteem dat een voortdurende verbetering van de werkzaamheden en een verhoging van de klanttevredenheid tot doel heeft. Het betreft hier alle processen, van het eerste ontwerp tot de nazorg van de geleverde producten en/of diensten.

Meer Kwaliteit