Specialisatie

Specialisatie

Een project met goed gevolg afronden is één ding. Hóe je dat doet, is een tweede. Op de weg die loopt van een eerste plan naar de uiteindelijke oplevering liggen immers vaak vele obstakels. Obstakels die leiden tot vertraging of onnodige kosten, maar die ook vermeden kunnen worden. Dat kan door gebruik te maken van eigentijdse methodieken als ketenintegratie, Lean-thinking en BIM. Redelijk nieuwe werkmethodieken waarvan veel betrokken partijen inmiddels de voordelen zien, maar die nog niet overal worden omarmd. Van der Sluis Technische Bedrijven doet dat wel. Waarom? Omdat samenwerking tussen alle bij een project betrokken partijen leidt tot kostenreductie, tijdwinst en een kwalitatief beter product met een tevreden klant als resultaat.

Integraal bouwconcept

Werken volgens een integraal bouwconcept is belangrijk voor Van der Sluis Technische Bedrijven. Bij deze manier van werken worden alle bij de bouw betrokken disciplines niet na elkaar ingeschakeld, maar wordt vanaf dag één in het bouwproces nauw samengewerkt met de bouwkundig opdrachtgever. Het gezamenlijk doel: een project afleveren dat volledig aan de wensen van de klant voldoet. Integraal bouwen leidt bovendien tot meer efficiency en kostenbesparing. Logisch dus, dat Van der Sluis Technische Bedrijven deze redelijk nieuwe denk- en werkwijze volledig omarmt.

Ketenintegratie

Beter, sneller en goedkoper presteren en faalkosten terugdringen. Met dit doel voor ogen werken meerdere partijen uit de bouwkolom projectgebonden samen in de vorm van ketenintegratie. Het uitgangspunt hierbij is volledige transparantie, openheid en vertrouwen. De betrokken partijen analyseren gezamenlijk verbeteringen om het project sneller en goedkoper te realiseren. De samenwerking heeft een gezamenlijk doel voor alle partijen: continuïteit, een optimaal rendement en een grote klanttevredenheid.

Lean bouwen

Automerk Toyota begon ermee en inmiddels is de filosofie ook vertaald naar de bouw. Het doel van een Lean-werkwijze is meer resultaat voor de klant, minder faalkosten en meer werkplezier. Hoe? Voornamelijk door handelingen in het bouwproces die niet direct iets opleveren voor de klant terug te brengen tot een minimum. Slimmer en effectiever werken dus, ofwel Lean-thinking.

Hoofdgedachte van deze werkwijze is dat de regulier aanwezige lucht uit de planning wordt gehaald. Men is dus niet meer op elkaar aan het wachten. De bouwtijd wordt hierdoor aanzienlijk verkort en daarmee gaan ook de kosten omlaag. Bovendien leidt de Lean-filosofie tot een verlaging van de faalkosten doordat er beter met elkaar wordt overlegd. 

De planning die vooraf is gemaakt, is niet vrijblijvend. Een goede afstemming is dan ook ontzettend belangrijk. Dit gebeurt niet wekelijks maar dagelijks. Elk van de partners geeft aan wat de status van de planning is: wat is er al gedaan en wat gaat er die dag gebeuren? De partners maken afspraken met elkaar en komen deze na. 

Lean-bouwen doen we per project, maar voor Van der Sluis Technische Bedrijven is het meer dan een project. Het is een manier van werken.

Meer Over ons