Integraal bouwconcept

Integraal bouwconcept

Werken volgens een integraal bouwconcept is belangrijk voor Van der Sluis Technische Bedrijven. Bij deze manier van werken worden alle bij de bouw betrokken disciplines niet na elkaar ingeschakeld, maar wordt vanaf dag één in het bouwproces nauw samengewerkt met de bouwkundig opdrachtgever. Het gezamenlijk doel: een project afleveren dat volledig aan de wensen van de klant voldoet. Integraal bouwen leidt bovendien tot meer efficiency en kostenbesparing. Logisch dus, dat Van der Sluis Technische Bedrijven deze redelijk nieuwe denk- en werkwijze volledig omarmt.

Meer Specialisatie