Overname

In goed overleg is besloten dat Van der Sluis Agri, onderdeel van Van der Sluis Technische Bedrijven, per 1 juni 2018 Landbouwservice Ens zal overnemen.

Landbouwservice Ens is momenteel voornamelijk actief in de Noordoostpolder op het gebied van de mechanisatie voor akkerbouw, tuinbouw en melkveehouderij. Daarnaast worden er een aantal machines in eigen beheer geconstrueerd.

De huidige eigenaar, Stef Wink, en monteur Gerard Kouwen blijven beiden actief binnen Landbouwservice Ens.

Vanuit Van der Sluis Agri zullen zij ondersteund worden door onze collega Rik Schotman. Rik neemt naast genoemde ondersteuning de verkoopactiviteiten voor deze vestiging op zich.

Voorlopig blijft Landbouwservice Ens gevestigd op de huidige locatie.

Deze overname ziet Van der Sluis Agri BV als een kans en is een uitbreiding van haar huidige activiteiten in de agrarische sector.

Vrijdag 13 april 2018